במהלך חיי כתבתי רבות, בתחומים ובנושאים מגוונים, במקביל למועדים בהם נשאתי בתפקידים רשמיים או במועדים אחרים, בהם פעלתי כאיש מילואים מוכר. גם כאשר כן עמדתי בראשות ועדות ופרויקטים שונים, רובם ברמה הלאומית , שעסקו בתחומי ביטחון - צה"ל, מדיניות הביטחון, הכלכלה  וגופים לאומיים.

 

כאשר עסקתי בכתיבת ספרי - "מלחמת יום הכיפורים -  במבט שונה ", העוסק ומתייחס לאירועים ומהלכים שקדמו והובילו למלחמה, על מהלך המלחמה, תוצאותיה והשלכותיה (1977-1967), נתבקשתי לתת את עיקרי תולדות חיי (C.V.) - נתתי את המסמך ולהפתעתי פנו אלי ואמרו - "בספר שאתה כותב  ה-C.V. מופיע בשורה אחת. מה עם כל המשרות והנושאים האחרים בהם עסקת ?" וכך נולדה" האסופה.  

התחלתי לרכז את החומר - מסמכים מתוך המחשב שלי, המבטאים את התייחסותי לתחומים ולנושאים שונים.

קל היה להכניס מסמכים אלה לאסופה, אך פרויקטים ועבודות שעשיתי בתחומים שונים, כולל כאלה שניהלתי את ביצועם, בעלי היקף ניכר. אין אפשרות להציגם באסופה כפי שהם. לכן היה צריך להציגם באסופה ככותרות או להביא את עיקרי הדברים בצורה תמציתית.

@ כל הזכויות שמורות להרצל שפיר. עיצוב ובנייה ContentoNow