במהלך החיים אדם פוגש באנשים אחרים , באישים ומנהיגים שונים , הקשורים למקום עבודתו או המשתייכים לאותו ארגון או מעמד כלכלי - חברתי - פוליטי. עם חלק מאותם אנשים נוצרים קשרים הדוקים , לעתים לא רק במסגרת העבודה עצמה , אלא גם עם המשפחות. קשרים אישיים אלה עשויים להיות לתקופת חיים ארוכה. על רקע דומה , לאחר ביצוע תפקיד או משימה מוגדרת , יש ומן הנכון להודות לאותם אנשים שסייעו לך לבצע את תפקידך או משימתך בהצלחה .

פרק זה מיועד להציג את אותם האנשים אתם יצרתי קשר משמעותי ואת אותם אנשים הראויים לתודה על עזרתם לי. לכן הוגדר פרק זה - "אנשים יפים במהלך הדרך". על חלק מהאישים אומר כהקדמה מספר דברים , כבר בפתיחה. את חיים לסקוב ואת מאיר זורע ("זרו") הכרתי בראשית דרכי בצה"ל . זרו היה מפקד ביה"ס לקצינים (1950) כאשר אני הייתי חניך ואח"כ מדריך ,בעוד לסקוב היה ר' מה"ד.

לסקוב גרם לגיוסי לשרות בקבע בצה"ל - וזה הסיפור : חודשיים לאחר שחרורי (ממלחמת העצמאות) והצבתי למילואים , זומנתי לאמן את אחת מפלוגות המילואים הראשונות שהקימו. בגמר האימון הגיעו הרמטכ"ל ולסקוב (ר' מה"ד) לראות את תרגיל-האש המסיים את האמון. התרגיל היה מוצלח ביותר , ראיתי את לסקוב מסתודד עם הרמטכ"ל ופונה אלי: אני עומד להציע לך הצעה שלא תוכל לסרב לה , בעוד חודש מתחיל קורס מג"דים , אתה מוזמן להשתתף. ואכן לא סירבתי (קצין בדרגת סגן , איש מילואים בן 21, בקורס מג"דים ).

עם זרו , פעלנו יחדיו בגי"ש ובאוגדת השריון ("קדש" - 56), בהיותו סגנו של לסקוב המפקד , ואנכי קצין האג"ם. קשרי העבודה היו מצוינים. הוא היה מפקד וקצין מטה מעולה. כאיש שלחם בבריגדה היהודית בצבא האנגלי הכיר היטב את תרגולות הצבא יחד עם המשמעת והדאגה לחייל הפשוט. יחד עם זאת איש האדמה , חקלאי מצטיין (במשקו - מעגן מיכאל). הקשר עם זרו נמשך לאורך כל השנים 

פרק 11 | אנשים יפים במהלך הדרך

@ כל הזכויות שמורות להרצל שפיר. עיצוב ובנייה ContentoNow