המהלכים והסיכומים של שלושת האירועים - המפגשים המוצגים בהמשך , נכתבו בזמנו על ידי . בשני המפגשים הראשונים (בשנות 74 ו - 75) שמשתי יו"ר המשלחת הישראלית , בהיותי ראש מטכ"ל/אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל. והמפגש השלישי (דצמ' 77) הייתי במשלחת ישראל כנציג צה"ל , בהיותי אלוף פיקוד הדרום.

לאירועים-המפגשים האלה ישנם דברים משותפים - -- הם מבטאים סיכום של תקופה ומצב נתון (שלנו ושל היריב) לקראת שינוי שיוסכם עליו , שיבטא מצב חדש לתקופה נתונה מוגדרת או עדיין לא מסוכמת. -- לכל המפגשים קדמה עבודת הכנה מאומצת , צבאית ובעיקר מדינית , לרוב בסיוע ארה"ב.

המטרות שהצדדים רוצים להשיג במפגש ידועות , הן נדונות ולמעשה מוסכמות על הצדדים מראש. במפגשים נשארת העבודה המשותפת לפרט כיצד ההסכמות תבוצענה. הצעדים שיש לנקוט , הפעילות הנדרשת מכל צד , מתן ביטוי טכני (כמו מפות , כפי שנדרש) , שיטת הפיקוח ולוח זמנים. -- סיכום המפגשים מפורטים ומוגדרים - כאמור לעיל , אך לרוב מתלווה לסיכום מספר הנחות - הבנות - הסכמות נוספות בין הצדדים ו/או עם הגורם המדיני שהיה מעורב במפגש (דברים שלרוב אינם מופיעים בהסכם עצמו , אך לחלקם יש חשיבות רבה).

שלושת המפגשים נכתבו על ידי בפירוט רב , הכולל את הרקע הכללי והמדיני , את ניהול המפגשים על הנושאים השונים שהועלו לדיון , מה וכיצד סוכמו. וחלקו של כל צד בהכנות שנעשו וההישגים שהושגו במפגשים אלה. לכן אסתפק כאן בהוספת מספר הערות/הארות על כל מפגש

 פרק 4 | מלחמה ושלום

@ כל הזכויות שמורות להרצל שפיר. עיצוב ובנייה ContentoNow