פרק 6 | משטרת ישראל

לאחר שהוחלט (ב-1978) שתפקיד הרמטכ"ל יינתן לרפאל איתן (רפול) נסעתי לשנת לימודים באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. לקראת גמר הלימודים פנה אלי השר בורג (משרד הפנים) והציע לי את תפקיד המפכ"ל במ.י. , הסכמתי בתנאי שלפני כן אבקר במספר משטרות באירופה כדי להכיר את המבנה והארגון ושיטת עבודתן. במיוחד עניין אותי נושא רמת - העיור (אחוז התושבים הגרים בערים, שבישראל הינו גבוה) והשפעתו על המבנה והארגון ושיטת עבודת המשטרה. וזאת עשיתי. במקביל בדקתי - חקרתי , באופן כללי , את המבנה והארגון של משטרת ישראל , במיוחד את המטה-הארצי. והסתבר לי כארגון מיושן.

היה לי ניסיון רב בתכנון והקמה של גופים גדולים , כמו סדר הכוחות של צה"ל במספר תכניות-רב שנתיות (תר"ש) , שרק לאחרונה (כר/ מטכ"ל/אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל) הכנתי וביצעתי. עם כניסתי לתפקיד המפכ"ל פעלתי לקבל "תמונת-מצב" על המשטרה בכללותה- מהתחנות , דרך המרחבים והמחוזות למטה-הארצי. ביקשתי נתונים על כל שוטר - מיקומו ותפקידיו. לעזרתי גייסתי מספר קצינים מצטיינים מצה"ל , שרובם נשארו בתפקיד (לפי בקשתי ,עם עזיבתי את תפקיד המפכ"ל) , ואף התקדמו לצמרת (כמו - גבי עמיר וגבי נגל). עם קבלת "תמונת-המצב" ניתן היה לבצע הערכת-מצב ולהכין את התכנית הרב שנתית הראשונה של משטרת ישראל (תכנית "תירוש").

במסגרת תכנית "תירוש" נעשו שינויים מרחיקי לכת במבנה, הארגון ושיטת עבודת המטה-הארצי , כמו: הקמת מנהל התכנון והארגון (ומחשובו) ,הקמת אגף כוח האדם -אכ"א , אגף החקירות , מנהלת המודיעין, מערך ההדרכה ובתי הספר (כולל ביה"ס לכושר גופני ; קורס נהיגה משטרתי , קורס קציני משטרה).

רציתי שהשוטרים יהיו גאים בעבודתם , ויחושו כי המטה-הארצי מגבה אותם מ"למעלה". ונהגתי לומר - "שוטר העומד בשטח , מסתכל ימינה ולא רואה דבר מיוחד ,מסתכל שמאלה ורואה "אירוע". מה ייעשה ? אני רוצה שכל שוטר , ללא היסוס יפנה שמאלה , יגיע לאירוע (לכן כושר גופני) , ויפעל כראוי (יש לו גיבוי מלא מלמעלה !"), ויהיה גאה במעשיו.

עם משרד הפנים , שהייתה לו מסגרת של פקידים ,המטפלת ב- מ.י., היו בעיות של תקשורת - הבנה - שליטה ותקציבים. ניסיתי להגיע לנוהל מסודר של עבודה עם משרד הפנים , המבטא את אחריות מ.י. לחוק (ולא למשרד),

@ כל הזכויות שמורות להרצל שפיר. עיצוב ובנייה ContentoNow